Interleuven biedt op het bedrijventerrein diverse percelen aan. In eerste instantie werden de terreinen langsheen de interne ontsluiting aangeboden, in een tweede fase wordt de zichtlocatie langsheen de Leuvensesteenweg in de markt gezet.

Gefaseerde uitgifte

De grijze zones (zie 2de kaart) zijn gereserveerd voor (bovenlokale) gemeenschapsfuncties. Op het terrein zal ook een private ontwikkelaar een deel ontwikkelen waarbij ruimten te huur zullen worden aangeboden.

Voor meer info over de uitgifte van fase 1 – klik hier

Uitgifte Fase 2

Begin 2022 wordt ook de tweede fase gelanceerd. Hierbij wordt de zone langsheen de Leuvensesteenweg (N3) in de markt gezet via een wedstrijdformule. Het betreft bij deze oproep één of twee kavels van minimum 2.500 m², waarbij een minimumprijs wordt vooropgesteld en de kandidaatstellingen o.a. worden beoordeeld op hun lokale gebondenheid en het ontwerp.

Voor de procedure worden gelijkaardige stappen gehanteerd als voor de uitgifte van de eerste fase. Hieronder worden deze stappen nog even handig overlopen.

Bent u geïnteresseerd in deze locaties en wil u meer weten over de mogelijkheden, de procedure en de voorwaarden, stuur dan een mailtje om het verkoopdossier op te vragen. Contacteer ons

Verkoopsvoorwaarden

Ondernemers die zich kandidaat stellen voor de aankoop van een perceel bedrijfsgrond op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem engageren zich om het inrichtings-, uitgifte- en beheersplan na te leven. Dit plan omvat algemene en technische informatie over het bedrijventerrein, de visie en de inrichtingsprincipes voor de zone, het uitgiftebeleid met toelatingsvoorwaarden en selectiecriteria, de stedenbouwkundige voorschriften, de verkoopsvoorwaarden en het beheerplan.

Wilt u graag de stedenbouwkundige voorschriften, de volledige verkoopsvoorwaarden of het inrichtings-, uitgifte en beheersplan inkijken? Neem dan contact op met onze projectmedewerkers via e-mail.

Kandidaatstellingsproces en selectieprocedure

Klik hieronder voor meer info over de verschillende stappen in de procedure.


Ben je kandidaat voor fase 1?

Huidige situatie

Fase 1 slaat op de percelen die langsheen de interne ontsluiting en niet op de zichtlocatie gelegen zijn. Na een oproep eind 2019 (afgelopen) kan men nu vrijblijvend kandideren voor deze percelen.

De perceelsgrootte is nog niet gekend, de zone is op te delen in overeenstemming met de behoefte van de kandidaat. De uitgifte en grootte van de percelen maken deel uit van verdere gesprekken.

Er zijn nog een beperkt aantal percelen uit deze fase beschikbaar. Ben je geïnteresseerd voor een terrein uit fase 1?
Stuur dan onderstaande kandidaatstelling ingevuld en ondertekend op via e-mail.