Gefaseerde uitgifte

Interleuven biedt in een eerste fase 2,5 ha aan. De formule (koop, huur, …) van uitgifte en grootte van de percelen maken deel uit van verdere gesprekken. Deze zone is op te delen in overeenstemming met de behoefte van de kandidaten.

In een tweede fase zal de zone met zichtlocatie langsheen de Leuvensesteenweg in de markt worden gezet via een wedstrijdformule. Een private ontwikkelaar zal 86 a van het bedrijventerrein ontwikkelen waarvan een deel ook te huur zal worden aangeboden. De grijze zones werden reeds gereserveerd voor gemeenschapsfuncties en aangrenzende bedrijven.

Kandidaatstellingsproces en selectieprocedure

Klik hieronder voor meer info over de verschillende stappen in de procedure.


Interesse om u te vestigen op Keiberg-Vossem?

Stuur dan onderstaande kandidaatstelling ingevuld en ondertekend terug naar ondernemen@interleuven.be. De kandidaatstelling voor de eerste fase loopt af op 11 december 2019. Je kan je hierna wel nog kandidaat stellen. Deze kandidaten worden in tweede orde meegenomen.

Verkoopsvoorwaarden

Ondernemers die zich kandidaat stellen voor de aankoop van een perceel bedrijfsgrond op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem engageren zich om het inrichtings-, uitgifte- en beheersplan na te leven. Dit plan omvat algemene en technische informatie over het bedrijventerrein, de visie en de inrichtingsprincipes voor de zone, het uitgiftebeleid met toelatingsvoorwaarden en selectiecriteria, de stedenbouwkundige voorschriften, de verkoopsvoorwaarden en het beheerplan.

Wilt u graag de stedenbouwkundige voorschriften, de volledige verkoopsvoorwaarden of het inrichtings-, uitgifte en beheersplan inkijken? Neem dan contact op met onze projectmedewerkers via ondernemen@interleuven.be.

Infoavond 13 november 2019