WARMTENET OP KEIBERG-VOSSEM TOEGEKEND

Onlangs werd de realisatie van de warmtebuffer op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem toegekend aan HoCoSto en Canalco. Het warmtebuffersysteem vormt een belangrijke schakel in het duurzame energie project op het toekomstbestendig bedrijventerrein. Het systeem slaat thermische energie op in de zomer en geeft die weer vrij in de winter. Er wordt een systeem van actieve koeling en passieve…

INTERNATIONALE AANDACHT VOOR WATER VOOR LATER

Vandaag bezochten verschillende groepen op uitnodiging van De Watergroep het ‘Water voor later‘ project op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem. Dit project is erkend als Proeftuin droogte door de Vlaamse Milieumaatschappij. In de voormiddag werd de R&D afdeling van De Watergroep ontvangen samen met enkele deelnemers van AquaFlanders. In de namiddag was het de beurt aan een delegatie uit Slovenië, bestaande…

GEDEPUTEERDE BART NEVENS BEZOEKT KEIBERG-VOSSEM

Op vrijdag 25 november 2022 ontving Interleuven Bart Nevens, gedeputeerde voor Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant, op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem.  In het bijzijn van onder meer Marc Charlier, burgemeester van Tervuren, en gemeenteraadsvoorzitter Hugo Vankelecom, kon de delegatie kennis maken met de unieke kenmerken van het bedrijventerrein Keiberg-Vossem. Speciale aandacht werd hierbij gegeven aan de verschillende projecten…

FASE 2 KAVELVERKOOP VAN START

Op het nieuwe bedrijventerrein Keiberg-Vossem aan de Leuvensesteenweg (N3) start de tweede fase van de uitgifte. Bedrijven die zich hier vestigen, bepalen binnenkort het aanzicht van het bedrijventerrein naar de buitenwereld.   PERSBERICHT Keiberg-Vossem staat voor een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein, met speciale aandacht voor innovatie, energie, water, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en integratie in het…

VOORTGANG AANLEGWERKEN

Naast de aanleg van de riolering, werd de wegenis op het bedrijventerrein reeds volledig gerealiseerd met uitzondering van de toplaag en de aansluiting met de gewestweg (hoofdtoegang). Deze aansluiting kan pas worden aangelegd wanneer de aanleg van het bufferbekken is afgewerkt. De aannemer voert deze werken momenteel uit. Tijdens de winterperiode was het even stil…

KEIBERG-VOSSEM ERKEND ALS PROEFTUIN DROOGTE

Het bedrijventerrein Keiberg-Vossem werd recent door de Vlaamse overheid aangeduid als proeftuin droogte. Het bedrijventerrein is gelegen in waterbeschermingszone en infiltreren in de grond is er moeilijk. Een samenwerking tussen Interleuven en De Watergroep leidde tot een alternatieve aanpak. Vlaanderen weet deze geïntegreerde aanpak waarbij hemelwater collectief geoogst, opgevangen en gezuiverd wordt, te appreciëren. Na…

STELT U ZICH KANDIDAAT?

Interleuven en de gemeente Tervuren stellen vanaf 14 november de kandidaatstelling open. Tijdens de infosessie van 13 november werd het inrichtings-, uitgifte- en beheerplan en bijhorende verkoopsvoorwaarden en stedenbouwkundige voorschriften toegelicht aan geïnteresseerde bedrijven en Tervuurse ondernemers. U kan alle informatie die werd gepresenteerd hier downloaden. Op de pagina ‘Kandidaat-ondernemer’ vindt u zowel de verkoopsvoorwaarden,…