Duurzame en innovatieve toepassingen in het ontwerp, continu beheer en opvolging door Interleuven en samenwerking tussen bedrijven en ondernemers via bedrijventerreinmanagement geven Keiberg-Vossem een hoogkwalitatieve identiteit zonder vervaldatum.

Interleuven beschouwt bedrijventerreinen als een ideaal schaalniveau voor collectieve aanpak. Een bedrijventerrein kan fungeren als proeftuin voor innovatie en transitie waaruit lessen kunnen getrokken worden voor herontwikkeling van bestaande terreinen en voor andere projecten. Nieuwe ontwikkelingen op het niveau van het terrein, zoals in Keiberg-Vossem, moeten toekomstgericht en –bestendig gebeuren.

Het bedrijventerrein Keiberg-Vossem heeft een flexibel kader met een doordacht inrichtings-, uitgifte- en beheerplan. Er moet ruimte zijn voor lokale bedrijven en kantoorachtigen. Met aandacht voor een zuinig economisch beleid, ruimtelijke kwaliteit in de inrichting, maatregelen m.b.t. de energie- en waterhuishouding op de site, doorsteken voor fiets en voetgangers en een goede bereikbaarheid en een landschappelijke inpassing van het terrein kan het bedrijventerrein uitgroeien tot:

  • een goed gelegen economische uitvalsbasis
  • een aangename werkplek
  • een meerwaarde voor buurt/gemeente (en regio)

Uitgangspunten

  • Collectiviseren en een terreingebonden aanpak kan een maatschappelijke meerwaarde bieden.
  • Demonstreren dat een slimme en geïntegreerde aanpak op niveau van een site of wijk een positieve impact heeft.
  • Innovatie zit niet enkel in de technieken, maar ook in de aanpak, in de samenwerking en het businessmodel.
  • Inzetten op monitoring en disseminatie.
  • Acceptatiegraad voor nieuwe aanpak en technieken verhogen bij burgers, bedrijven, studiebureaus, beheerders en overheden.

LOCO Tervuren cv

De coöperatieve vennootschap LOCO Tervuren (kort voor lokale en collectieve benadering) wordt opgericht om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein. LOCO verenigt alle betrokkenen en zal vanuit deze samenwerking streven naar een beter en efficiënter beleid. Bij aankoop treden de bedrijven toe tot de vennootschap waardoor er een blijvende betrokkenheid en eigenaarschap ontstaat.

Maak op enkele minuten tijd kennis met Keiberg-Vossem

Ontdek hieronder hoe Keiberg-Vossem op een innovatieve manier met energie & water omgaat

Klik op de afbeelding voor meer over duurzame energie
Klik op de afbeelding voor meer over duurzaam waterbeheer