Met het bedrijventerrein Keiberg-Vossem realiseren de gemeente Tervuren en Interleuven een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein in de regio. Speciale aandacht gaat hierbij naar lokale energieopwekking, het innovatief karakter, de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, waterhuishouding en landschappelijke inpassing. Het bedrijventerrein wordt een goed gelegen economische uitvalsbasis, een aangename werkplek en een meerwaarde voor de buurt/omgeving, de gemeente en de regio. Duurzame en innovatieve toepassingen in het ontwerp, continu beheer en opvolging door Interleuven en samenwerking tussen bedrijven en ondernemers via bedrijventerreinmanagement geven Keiberg-Vossem een hoogkwalitatieve identiteit zonder vervaldatum. Het project zal ook een educatief karakter krijgen en een pilootproject zijn waar concrete toepassingen verder worden onderzocht of gemonitord.

Maak in 3 minuten kennis met alle aspecten van het Futureproof bedrijventerrein Keiberg-Vossem

Keiberg-Vossem in cijfers

  • Bruto-oppervlakte: 7,8 ha
  • Netto-oppervlakte voor bedrijven: 4,9 ha
  • Oppervlakte voorbehouden voor recyclagepark: 59 a
  • Gemeenschappelijke waterbuffering: 44 a
  • Groenbuffer: 66 a
  • Wegenis: 74 a
  • Maximale perceelsgrootte: 50 a