Onderstaand filmpje geeft een kort overzicht van de ingrepen om een hoge ruimtelijke kwaliteit te realiseren op Keiberg-Vossem.