Lees hier over de projecten die het duurzame waterbeheer op het bedrijventerrein ondersteunen. Neem voor meer info contact met ons op. Geïnteresseerd om u te vestigen op het bedrijventerrein? Ontdek dan snel hoe.

Om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren is het energie-aspect een belangrijke factor. De doelstelling is om op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem te evolueren naar een (bijna) zelfvoorzienende wijk met een zo laag als mogelijke impact op het net. Vanuit een gemeenschappelijk beheer wordt daarom ingezet op lokale opwekking, lokale opslag & lokaal gebruik van energie. Om dit mogelijk te maken focust Keiberg-Vossem op slimme infrastructuur en energiemanagement.

Podcast duurzame energie

In het kader van de ‘Opleidingen van de toekomst – Thema Energie – Opleiding Energiesysteem‘ georganiseerd door Green Energy Park gaven onze medewerkers een toelichting over het bedrijventerrein Keiberg-Vossem. Aan het woord zijn Bram Adams als coördinator van het team bedrijventerreinen en Dries Nicolaes, medewerker van de milieudienst van Interleuven. Als onderdeel van de podcastreeks bespraken zij het duurzame energiebeheer en innovatieve karakter van het energieproject op het nieuwe bedrijventerrein. 

Onderzoeksproject: SELFIE

Conceptschema energie

Het onderzoeksproject SELFIE is gericht op het realiseren van energiezuinige en energie zelfvoorzienende (kantoor)gebouwen en bedrijventerreinen. Binnen dit project vervult Interleuven, in samenwerking met andere partners en experten, een trekkende rol. Het project heeft onderzoeksfinanciering ontvangen van VLAIO en steun van Flux50.

Het is de bedoeling om aan te tonen dat de weg naar energie zelfvoorzienende gebouwen en laag energie verbruikende sites/wijken, gestoeld is op het maximaliseren van het gebruik van warmte als een duurzame CO2-neutrale energie transitiebron en door het maximaliseren van de energie efficiëntie van de gebouwen door het verminderen van de elektrische verliezen.

Het onderzoeksproject stelt dat energie zelfvoorzienende gebouwen tot stand komen door de integratie van diverse energie gerelateerde componenten zoals onder andere:

  • Hernieuwbare energiebronnen: zonnecollectoren, zonnepanelen en warmteopslag in een warmtebuffer.
  • Energieopslag: efficiënter gebruik van de netwerkcapaciteit.
  • DC-microgrid: vergemakkelijkt het lokaal balanceren van het spanningsnetwerk.
  • DC-laadinfrastructuur voor elektrische mobiliteit.
  • Energiebeheersysteem: sturing van het thermische en elektrische vermogen.

Warmte als duurzame transitiebron

De opwekking van energie via zonnepanelen heeft als struikelblok dat tijdens de wintermaanden er niet voldoende productie is. Uit eerste onderzoeksresultaten blijkt het interessant om in te zetten op een collectief warmtebuffersysteem dat thermische energie in de zomer opslaat en in de winter vrijgeeft. Er wordt een systeem van actieve koeling en passieve verwarming opgezet waarbij minimaal elektrisch vermogen gebruikt wordt. Tijdens de zomermaanden, wanneer er dus voldoende energie geproduceerd wordt, kan het water in de warmtebuffer verwarmd worden. Tijdens de wintermaanden zal deze warmte door een warmtepomp verdeeld worden onder de bedrijven. De geproduceerde energie wordt hier dan voornamelijk gebruikt voor kantoorgebonden energieverbruik.

Distributie op DC

Het overschot aan energie wordt aangewend voor het opladen van elektrische voertuigen en/of het uitwisselen van energieblokken met andere gebouwen. Met de ontwikkeling van DC-laadinfrastructuur wordt er niet alleen ingezet op het opladen van elektrische voertuigen maar ook op Vehicle-to-grid of V2G toepassingen. Hierdoor kunnen de batterijen van elektrische voertuigen ook flexibel ingezet worden en geproduceerde energie opslaan om later terug aan het net af te geven.

Het energiebeheersysteem is de kern om alle activa te exploiteren om de doelstellingen van zelfvoorziening en energie-efficiëntie te bereiken. De belangrijkste innovatie ligt in de adoptie van een DC-microgrid, dat hoge energie-efficiëntie moet opleveren en autonoom moet kunnen werken. Tegelijkertijd wordt fundamenteel nieuwe elektrische architectuur voorgesteld voor de kantoorruimtes zoals bijvoorbeeld safe-to-touch DC-stroom- en data-nanogrid.

Impact & next steps

Het onderzoeksproject zal op verschillende vlakken een belangrijke impact maken. In het bijzonder op de optimalisatie van energie- en verwarmingskosten. Als duurzame oplossing voor het energieprobleem is de CO2 productie bijna nihil. Dankzij de implementatie van het DC-net liggen zowel de investeringen als de verliezen lager. Het onderzoeksproject is vernieuwend voor het ontwerp van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen en moet zorgen voor meer investeringen in hernieuwbare energie.

Vanuit SELFIE wordt ingezet op een demonstratieproject op Vlaams-Europees niveau. Op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem wordt door Interleuven een energie zelfvoorzienend (kantoor)gebouw gerealiseerd van circa 4000m2. Tenslotte wordt onderzocht of het warmte opslag concept kan bijdragen om versneld bebouwing van het gas af te halen.