WARMTENET OP KEIBERG-VOSSEM TOEGEKEND

Onlangs werd de realisatie van de warmtebuffer op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem toegekend aan HoCoSto en Canalco. Het warmtebuffersysteem vormt een belangrijke schakel in het duurzame energie project op het toekomstbestendig bedrijventerrein. Het systeem slaat thermische energie op in de zomer en geeft die weer vrij in de winter. Er wordt een systeem van actieve koeling en passieve…

VOORTGANG AANLEGWERKEN

Naast de aanleg van de riolering, werd de wegenis op het bedrijventerrein reeds volledig gerealiseerd met uitzondering van de toplaag en de aansluiting met de gewestweg (hoofdtoegang). Deze aansluiting kan pas worden aangelegd wanneer de aanleg van het bufferbekken is afgewerkt. De aannemer voert deze werken momenteel uit. Tijdens de winterperiode was het even stil…