Het bedrijventerrein Keiberg-Vossem werd recent door de Vlaamse overheid aangeduid als proeftuin droogte. Het bedrijventerrein is gelegen in waterbeschermingszone en infiltreren in de grond is er moeilijk. Een samenwerking tussen Interleuven en De Watergroep leidde tot een alternatieve aanpak.

Vlaanderen weet deze geïntegreerde aanpak waarbij hemelwater collectief geoogst, opgevangen en gezuiverd wordt, te appreciëren. Na de zuivering wordt dit huishoudwater aangeboden in een tweede net voor hergebruik door de bedrijven. Het resterende volume water zal in de grond worden geïnjecteerd om lokaal de grondwatertafel aan te vullen. De impact van deze nieuwe ontwikkeling op de omgeving en de riolering wordt zo geminimaliseerd. Bij droogte kan het water opnieuw worden opgepompt.

Bedrijven worden op die manier gestimuleerd om water te hergebruiken. Vlaanderen beloont de innovatieve aanpak met een belangrijke subsidie. Dit concept kan bovendien worden gekopieerd in andere ontwikkelingen en waterbeschermingszones in onze regio.

Benieuwd naar de andere projecten die werden aangeduid?

https://www.vlakwa.be/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/news/4-miljoen-euro-om-waterschaarste-bij-langdurige-droogte-aan-te-pakken/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *