FASE 2 KAVELVERKOOP VAN START

Op het nieuwe bedrijventerrein Keiberg-Vossem aan de Leuvensesteenweg (N3) start de tweede fase van de uitgifte. Bedrijven die zich hier vestigen, bepalen binnenkort het aanzicht van het bedrijventerrein naar de buitenwereld.   PERSBERICHT Keiberg-Vossem staat voor een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein, met speciale aandacht voor innovatie, energie, water, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en integratie in het…

STELT U ZICH KANDIDAAT?

Interleuven en de gemeente Tervuren stellen vanaf 14 november de kandidaatstelling open. Tijdens de infosessie van 13 november werd het inrichtings-, uitgifte- en beheerplan en bijhorende verkoopsvoorwaarden en stedenbouwkundige voorschriften toegelicht aan geïnteresseerde bedrijven en Tervuurse ondernemers. U kan alle informatie die werd gepresenteerd hier downloaden. Op de pagina ‘Kandidaat-ondernemer’ vindt u zowel de verkoopsvoorwaarden,…

INFOVERGADERINGEN VOOR BEWONERS EN BEDRIJVEN

In november werden omwonenden en bedrijven geïnformeerd over de inrichting en het ambitieniveau van het bedrijventerrein Keiberg-Vossem. Burgemeester Jan Spooren sprak op woensdag 6 november de bewoners toe en Interleuven gaf een presentatie over de ambities vooropgesteld voor dit bedrijventerrein. Bij de inrichting van het terrein werd veel aandacht geschonken aan een dichte en geluidswerende…