In november werden omwonenden en bedrijven geïnformeerd over de inrichting en het ambitieniveau van het bedrijventerrein Keiberg-Vossem.

Burgemeester Jan Spooren sprak op woensdag 6 november de bewoners toe en Interleuven gaf een presentatie over de ambities vooropgesteld voor dit bedrijventerrein. Bij de inrichting van het terrein werd veel aandacht geschonken aan een dichte en geluidswerende buffering naar de omgeving toe, interne groeninrichting, waterhuishouding en mobiliteit. Na de presentatie was er ruimte voor vragen. Bewoners uitten onder andere hun bezorgdheden in verband met de hoogte van bedrijfsgebouwen, en voormelde aspecten rond inrichting. Er werd ook geïnformeerd naar het energetisch concept van de zone. Aspecten die nieuw werden aangehaald, worden door Interleuven verder bekeken of hier gevolg aan kan worden gegeven.

Een week later, op woensdag 13 november, werd een infosessie georganiseerd voor Tervuurse ondernemers en geïnteresseerde bedrijven. De talrijke aanwezigen kregen een uitgebreide toelichting van zowel Interleuven als burgemeester Jan Spooren. Interleuven ging dieper in op de visie en innovatieve toepassingen die worden uitgerold op het bedrijventerrein, de selectieprocedure en de verkoopsvoorwaarden. Interleuven biedt in eerste fase 2,5 ha aan. De formule en grootte maken uit van verdere gesprekken. In een tweede fase wordt de zone aan de Leuvensesteenweg via wedstrijdformule in de markt gezet. Deze zichtlocatie is bestemd voor kantoorachtige bedrijven die een gebouw met hoog architecturaal karakter neerzetten. Met de oproep voor de eerste fase wordt een eerste stap gezet naar de invulling van het bedrijventerrein Keiberg-Vossem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *